Serveis d’assessorament jurídic continuat i especialitzat a l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) en l’àmbit corporatiu pel…

Id licitación: AQUAS-2024-32; Órgano de Contratación: Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya; Importe: 6150.00 EUR; Estado: EN PLAZO