Subministrament, instal·lació, inclòs la desinstal·lació de l’actual equipament, i posada en servei d’un Sistema de Climatització de Volum de Refrigerant…

Id licitación: CASAP 1/24; Órgano de Contratación: Consorci de Castelldefels Agents de Salut (CASAP); Importe: 466571.62 EUR; Estado: EN PLAZO