L’objecte d’aquest contracte és el subministrament d’energia elèctrica 100% provinent de fonts renovables, amb els corresponents certificats de garantia d’origen.

Id licitación: C11-23; Órgano de Contratación: CONSORCI PER A LA GESTIÓ DES RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL; Importe: 1275107.86 EUR; Estado: EN PLAZO