Subministrament d’un sistema de doble feix FIB/SEM amb capacitat de treball correlatiu amb microscòpia confocal per ús multidisciplinar en ciències…

Identificador

13313783

Objeto del concurso

Subministrament d’un sistema de doble feix FIB/SEM amb capacitat de treball correlatiu amb microscòpia confocal per ús multidisciplinar en ciències de la vida i ciència de materials (HIFICAMB) amb una configuració que es detalla als plecs tècnics. Formen part també de l’objecte del contracte El transport, lliurament, instal·lació i posada en funcionament de l’equip a instal·lar als Centres Científics i Tecnològics (CCiTUB) així com la formació als usuaris detallats a la clàusula 7 del Plec de Prescripcions Tècniques. Aquest contracte està finançat pel Mecanisme de recuperació i resiliència de la unió europea, establert pel Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de 2020, pel que s’estableix un instrument de Recuperació de la Unió Europea per recolzar la recuperació de després de la crisi de la COVID.19, i regulat segons el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell de 12 de Febrer de 2021 pel que s’estableix el mecanisme de recuperació i resiliència. PROYECTO TRACTOR (COMPONENTE 17): Reforma institucional y fortalecimiento de las capacidades del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación. MESURA: I2 – Enfortiment de les capacitats, infraestructura i equipaments dels agents del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnolo gia i Innovació (SECTI) Aquesta iniciativa deriva del projecte “Haz de Iones Focalizado para la Investigación Correlativa Avanzada en Materiales y Biociencias (HIFICAMB)”, referència EQC2021-007336-P finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació i Fons de la Unió Europea NextGenerationEU. Convocatòria corresponent a l’any 2021 per a la “Concesión de ayudas para la adquisición de equipamiento científico-técnico, correspondientes al Subprograma Estatal de Infraestructuras de Investigación y Equipamiento Científico-Técnico del Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I D i, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación

Fecha límite
13 - 10 - 2023
Importe
1.228.000,00 €
ID concurso
13313783
Expediente
2022/39
Actualizado
12 - 09 - 2023, 17:00
Fuente
Licitaciones publicadas en la Plataforma mediante mecanismos de agregación, excluyendo los contratos menores.
Tipo de Contrato
Suministros
Órgano de Contratación
Universitat de Barcelona
Enlace
Enlace
Área geográfica
Código CPV