Subministrament agregat de material de microbiologia: medis de cultiu en placa i en tub, reactiu per a la identificació bacteriana…

Identificador

13294332

Objeto del concurso

Subministrament agregat de material de microbiologia: medis de cultiu en placa i en tub, reactiu per a la identificació bacteriana de micobacteris per a l’estudi de la sensibilitat antibiòtica i detecció de mecanismes de resistència, i arrendament sense opció a compra d’instrumental per a la realització i d’estudis de sensibilitat antibiòtica per als centres de l’Institut Català de la Salut i organismes adherits: Hospital de la Cerdanya (HC) i Gestió de Serveis Sanitaris (GSS).

Fecha límite
29 - 09 - 2023
Importe
0,00 €
ID concurso
13294332
Expediente
CS/CC00/1101358471/24/AMUP
Actualizado
30 - 08 - 2023, 13:00
Fuente
Licitaciones publicadas en la Plataforma mediante mecanismos de agregación, excluyendo los contratos menores.
Tipo de Contrato
Suministros
Órgano de Contratación
Institut Català de la Salut (ICS)
Enlace
Enlace
Área geográfica
Código CPV