Serveis per desenvolupar un projecte pilot per provar una solució tecnològica per monitoritzar la ramaderia a les pastures de muntanya…

Identificador

13739788

Objeto del concurso

Serveis per desenvolupar un projecte pilot per provar una solució tecnològica per monitoritzar la ramaderia a les pastures de muntanya amb collars geolocalitzadors de cobertura terrestre i satelꞏlital. La solució tecnològica desenvolupada ha d’abastar tots els serveis, tecnologies i equipaments necessaris per dur a terme el projecte pilot objecte d’aquest contracte. Es busca desenvolupar una solució tecnològica interactiva que permeti a les explotacions ramaderes tinguin un millor control del bestiar a les zones de pastura d’alta muntanya durant l’estiu en zones on l’accessibilitat és complexa i la cobertura és limitada o inexistent.

Fecha límite
11 - 12 - 2023
Importe
165.289,26 €
ID concurso
13739788
Expediente
EC-2024-18
Actualizado
17 - 11 - 2023, 13:03
Fuente
Licitaciones publicadas en la Plataforma mediante mecanismos de agregación, excluyendo los contratos menores.
Tipo de Contrato
Servicios
Órgano de Contratación
Departament d'Economia i Hisenda
Enlace
Enlace
Área geográfica
Código CPV