Servei professional per a realitzar dinàmiques de cohesió d’equips i coaching individual per als professionals del Centre de Telecomunicacions i…

Identificador

13313837

Objeto del concurso

Servei professional per a realitzar dinàmiques de cohesió d’equips i coaching individual per als professionals del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (en endavant CTTI) per el seu desenvolupament professional. La descripció detallada del servei es troba al capítol 3 del Plec de Prescripcions Tècniques.

Fecha límite
26 - 09 - 2023
Importe
69.889,00 €
ID concurso
13313837
Expediente
CTTI-2023-140
Actualizado
04 - 09 - 2023, 11:02
Fuente
Licitaciones publicadas en la Plataforma mediante mecanismos de agregación, excluyendo los contratos menores.
Tipo de Contrato
Servicios
Órgano de Contratación
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya
Enlace
Enlace
Área geográfica
Código CPV