Servei de subministrament, instalꞏlació i manteniment de diverses xarxes perimetrals de sensors electroquímics per a la detecció de substàncies tòxiques,…

Identificador

13739731

Objeto del concurso

Servei de subministrament, instalꞏlació i manteniment de diverses xarxes perimetrals de sensors electroquímics per a la detecció de substàncies tòxiques, inclòs el subministrament i instalꞏlació dels sensors, així com les tasques de manteniment necessàries per garantir l’operativitat de les barreres, i la connexió i transmissió de dades al (CECAT), com a part del projecte d’implantació del PLASEQTA 2020, de caràcter pluriennal 2024-2028

Fecha límite
15 - 12 - 2023
Importe
1.984.217,90 €
ID concurso
13739731
Expediente
IT-2024-54
Actualizado
17 - 11 - 2023, 15:01
Fuente
Licitaciones publicadas en la Plataforma mediante mecanismos de agregación, excluyendo los contratos menores.
Tipo de Contrato
Servicios
Órgano de Contratación
Departament d'Interior
Enlace
Enlace
Área geográfica
Código CPV