Servei de millora continua i control de les aplicacions a les bases de dades corporatives gestionades per l’Àrea de Tecnologies…

Identificador

12763317

Objeto del concurso

Servei de millora continua i control de les aplicacions a les bases de dades corporatives gestionades per l’Àrea de Tecnologies i la Comunicació de la Universitat de Barcelona. L’abast del servei contempla: – Que el licitador aporti una eina que permeti l’anàlisi del comportament de les aplicacions des de l’òptica de la base de dades. – Fer una revisió diària del rendiment dels entorns productius de les bases de dades des del punt de vista de les aplicacions que hi accedeixen. – Emetre un informe mensual. – Tenir la màxima rapidesa de resposta per garantir la disponibilitat i seguretat de les bases de dades duent a terme totes les tasques preventives i reactives necessàries. – Aterratge i Transició del Servei. – Retorn del Servei. – Bossa d’Hores: El Servei ha d’incloure una bossa de 700 hores de tècnic expert. Totes aquestes prestacions venen desenvolupades en el plec de prescripcions tècniques (des d’ara PPT).

Fecha límite
16 - 06 - 2023
Importe
150.000,00 €
ID concurso
12763317
Expediente
2023/103
Actualizado
18 - 05 - 2023, 17:01
Fuente
Licitaciones publicadas en la Plataforma mediante mecanismos de agregación, excluyendo los contratos menores.
Tipo de Contrato
Servicios
Órgano de Contratación
Universitat de Barcelona
Enlace
Enlace
Área geográfica
Código CPV