Projecte d’instal·lació fotovoltaica d’autoconsum al pavelló poliesportiu Municipal de Navàs i el projecte d’instal·lació solar fotovoltaica a la pista St….

Identificador

13335573

Objeto del concurso

Projecte d’instal·lació fotovoltaica d’autoconsum al pavelló poliesportiu Municipal de Navàs i el projecte d’instal·lació solar fotovoltaica a la pista St. Jordi per autoconsum compartit. Es projecta: -La instal·lació fotovoltaica del pavelló poliesportiu Municipal tindrà una potència nominal de 37,5 kW i una potència pic instal·lada de 37,62 kWp. La instal·lació es connectarà en règim d’autoconsum connectat a xarxa amb compensació d’excedents segons RD 244/2019 de 5 d’abril, pel que es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques del autoconsum d’energia elèctrica. -La instal·lació de la pista St. Jordi tindrà tindrà una potència de 66KWn en règim d’autoconsum compartit.

Fecha límite
09 - 10 - 2023
Importe
154.470,99 €
ID concurso
13335573
Expediente
620/2023
Actualizado
08 - 09 - 2023, 13:02
Fuente
Licitaciones publicadas en la Plataforma mediante mecanismos de agregación, excluyendo los contratos menores.
Tipo de Contrato
Obras
Órgano de Contratación
Ajuntament de Navàs
Enlace
Enlace
Área geográfica
Código CPV