L’objectiu del present contracte són les obres d’urbanització necessàries per la construcció d’un aparcament públic que donarà servei a l’escola…

Identificador

13366378

Objeto del concurso

L’objectiu del present contracte són les obres d’urbanització necessàries per la construcció d’un aparcament públic que donarà servei a l’escola Madrenc. Les rasant definides en projecte s’han dissenyat de manera que permetin minimitzar el moviment de terres i que assegurin una bona connexió amb la vialitat ja executada, ajustant-se al màxim a la topografia existent i alhora ser compatibles amb les rasants del carrer Francesc Macià i al carrer de la Farigola des d’on s’accedirà al aparcament. El paviment de l’aparcament serà de tot-ú compactat al PM 95%, sobre una base de sòl seleccionat compactat al PM 98%. A tot el vol i al centre de l’aparcament es situen unes franges verdes on es plantaran arbres i a la vegada serviran de drenatge de les zones dures.

Fecha límite
05 - 10 - 2023
Importe
201.462,37 €
ID concurso
13366378
Expediente
02/2023
Actualizado
15 - 09 - 2023, 18:00
Fuente
Licitaciones publicadas en la Plataforma mediante mecanismos de agregación, excluyendo los contratos menores.
Tipo de Contrato
Obras
Órgano de Contratación
Ajuntament de Vilablareix
Enlace
Enlace
Área geográfica
Código CPV