L’objecte del present procediment és atorgar l’ús privatiu del domini públic en règim de llicència d’ús privatiu temporal de la…

Identificador

13366376

Objeto del concurso

L’objecte del present procediment és atorgar l’ús privatiu del domini públic en règim de llicència d’ús privatiu temporal de la sala “La Coromina” que té accés pel Passeig Marquès de Camps d’Espolla, que forma part de la finca cadastral 0040406EG0904S0001RR situada al carrer Figueres, núm. 18 d’Espolla, per a destinar-la a botiga. La persona adjudicatària es farà càrrec de les despeses de neteja de la sala, i també, si escau, de telefonia, d’internet i d’alarma. La neteja inclourà els lavabos, la sala i la zona de vialitat pública propera a l’accés de la sala pel Passeig Marquès de Camps.

Fecha límite
25 - 09 - 2023
Importe
0,00 €
ID concurso
13366376
Expediente
X2023000224
Actualizado
15 - 09 - 2023, 21:00
Fuente
Licitaciones publicadas en la Plataforma mediante mecanismos de agregación, excluyendo los contratos menores.
Tipo de Contrato
Administrativo especial
Órgano de Contratación
Ajuntament d'Espolla
Enlace
Enlace
Área geográfica
Código CPV