L’objecte del present contracte són els subministraments i serveis per la implantació d’una pèrgola solar al municipi de Tiurana per…

Identificador

12308265

Objeto del concurso

L’objecte del present contracte són els subministraments i serveis per la implantació d’una pèrgola solar al municipi de Tiurana per a la recàrrega de vehicles elèctrics i bicicletes elèctriques, d’acord amb el projecte bàsic i executiu “Actuacions per la implantació d’una pèrgola solar a Tiurana per la recàrrega de vehicles elèctrics i bicicletes elèctriques”, redactat per l’arquitecte comarcal Albert Pascal i Abadias. Aquest contracte està inclòs dins del projecte “Segre – Rialb: destí nàutic interior”, cofinançat a través dels Fons Next Generation EU, en concret dins del programa de Plans de Sostenibilitat Turística en Destinacions (PSTD), subvencions destinades a la transformació digital i modernització de les administracions de les entitats locals, convocatòria extraordinària 2021, promoguda pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme. Aquests ajuts estan finançats amb recursos provinents del PRTR, Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, en el desenvolupament d’actuacions necessàries per a la consecució dels objectius definits al Component 14, Inversió 1, de l’esmentat PRTR.

Fecha límite
23 - 03 - 2023
Importe
62.741,33 €
ID concurso
12308265
Expediente
38/2022
Actualizado
08 - 03 - 2023, 17:00
Fuente
Licitaciones publicadas en la Plataforma mediante mecanismos de agregación, excluyendo los contratos menores.
Tipo de Contrato
Obras
Órgano de Contratación
Consorci Segre-Rialb
Enlace
Enlace
Área geográfica
Código CPV