. L’objecte del contracte inclou: a. La recollida i transport a les plantes autoritzades de tots els residus municipals i…

Identificador

13335560

Objeto del concurso

. L’objecte del contracte inclou: a. La recollida i transport a les plantes autoritzades de tots els residus municipals i assimilables generats a l’àmbit territorial de l’Alt Urgell, i concretament els dels domicilis, comerços, oficines o qualsevol altre tipus d’activitat econòmica assimilable a les anteriors. b. La gestió de les deixalleries de l’Alt Urgell. c. L’explotació del Centre de Tractament de Residus de Benavarre (CTRB), que inclou un dipòsit de residus municipals, una planta de transferència i una planta de compostatge. d. El subministrament, si l’Administració exerceix aquesta opció, d’algun o tots els vehicles citats a l‘article 26.1, 57.1 i 74.3 del plec de condicions tècniques.

Fecha límite
20 - 10 - 2023
Importe
18.192.525,44 €
ID concurso
13335560
Expediente
2023/76
Actualizado
08 - 09 - 2023, 14:00
Fuente
Licitaciones publicadas en la Plataforma mediante mecanismos de agregación, excluyendo los contratos menores.
Tipo de Contrato
Servicios
Órgano de Contratación
Mancomunitat Escombraries de l'Urgellet
Enlace
Enlace
Área geográfica
Código CPV