L’objecte del contracte està format per la renovació de les llicències de Veeam Backup per a les còpies de seguretat…

Identificador

12349826

Objeto del concurso

L’objecte del contracte està format per la renovació de les llicències de Veeam Backup per a les còpies de seguretat de totes les dades, servidors i aplicacions de l’Ajuntament de Manresa. El subministrament de les llicències implicarà el suport i l’assistència tècnica del fabricant, tenir dret a les actualitzacions de seguretat i a les actualitzacions de versions subministrades. L’objecte del contracte consisteix en assegurar la vigència de les llicències subministrades, la seva actualització i l’assistència tècnica del fabricant garantint el seu funcionament en condicions òptimes. Les llicències de Veeam Backup a subministrar són: 2 llicències per a Veeam Backup Essentials Enterprise Plus, 2 socket pack Les llicències han de cobrir 2 CPUs de servidor. Cada llicència inclou l’assistència tècnica en modalitat 24 hores del dia els 7 dies de la setmana. Així mateix, el contractista haurà de dur a terme, dins del preu i sense sobrecost, el manteniment de tots els elements subministrats, garantint el seu correcte funcionament i l’assistència tècnica en cas que sigui necessari. El contractista haurà de dur a terme totes aquelles actuacions que siguin necessàries o complementàries per donar compliment i garantir el correcte funcionament de l’objecte del contracte. El subministrament de les llicències s’haurà de realitzar dins del termini màxim de 7 dies, a comptar des de la formalització del contracte. A aquest contracte de subministrament li correspon la següent codificació: – Codi nomenclatura CPV:48218000-9 Paquets de programari de gestió de llicències. Reglament (CE) núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007. – Codi CPA: 72.22.14 Serveis de manteniment de sistemes.

Fecha límite
28 - 03 - 2023
Importe
4.500,00 €
ID concurso
12349826
Expediente
CON.EXP2023000018
Actualizado
14 - 03 - 2023, 16:01
Fuente
Licitaciones publicadas en la Plataforma mediante mecanismos de agregación, excluyendo los contratos menores.
Tipo de Contrato
Suministros
Órgano de Contratación
Ajuntament de Manresa
Enlace
Enlace
Área geográfica
Código CPV