L’objecte del contracte correspon als serveis d’assistència tècnica per a la gestió dels projectes de millora del turisme en les…

Identificador

12755491

Objeto del concurso

L’objecte del contracte correspon als serveis d’assistència tècnica per a la gestió dels projectes de millora del turisme en les platges de Barcelona, finançats pels FNGUE i que desenvolupa BCASA amb mesures de contractació pública sostenible (2023-2025), que es detallen en el plec de prescripcions tècniques i que formen part del projecte de recuperació, transformació i resiliència consistent en el projecte Pla de Sostenibilitat turística en Destinació Barcelona (PSTDB), presentat a la convocatòria del Programa Extraordinari de Plans de Sostenibilitat Turística en Destinació per part del Secretaría de Estado de Turismo dins de l’àmbit de Turisme. El projecte té el component 14 del PRTR “Pla de Competitivitat i Modernització del Sector Turístic”, la inversió 1 dins del Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació, el subprojecte Pla de Sostenibilitat Turística de Catalunya del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançats amb fons de la Unió Europea – Next GenerationEU i l’actuació de conformitat amb els principis específics d’execució del Pla de conformitat amb l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre.

Importe
214.340,00 €
ID concurso
12755491
Expediente
E23-0089
Actualizado
17 - 05 - 2023, 13:27
Fuente
Licitaciones publicadas en la Plataforma mediante mecanismos de agregación, excluyendo los contratos menores.
Tipo de Contrato
Servicios
Órgano de Contratación
Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A
Enlace
Área geográfica
Código CPV