| | |

L’objecte d’aquest contracte és la prestació del servei de manteniment i conservació integral dels edificis i instal·lacions de l’Ajuntament de…

Identificador

12507891

Objeto del concurso

L’objecte d’aquest contracte és la prestació del servei de manteniment i conservació integral dels edificis i instal·lacions de l’Ajuntament de Lleida que figuren a l’annex corresponent del Plec, i qualsevol altre edifici o instal·lació que sigui lliurement encarregat per l’Ajuntament de Lleida. L’objecte per cadascun dels lots és: LOT-1: Manteniment integral de les instal·lacions bàsiques dels edificis i equipaments municipals, entre elles, electricitat, climatització, fontaneria, sanejament, dades i telecomunicacions, combustibles, arquitectura, urbanització i altres elements de continent i contingut. LOT-2: Manteniment de les instal·lacions de seguretat, com protecció contra incendi, sistemes d’intrusió i alarmes, circuits tancats de televisió i control d’accessos. LOT-3: Manteniment d’aparells elevadors, com ascensors, muntacàrregues, escales mecàniques, salvaescales, equips escènics, etc.

Fecha límite
12 - 06 - 2023
Importe
8.792.065,36 €
ID concurso
12507891
Expediente
SER_OBE_2023_0006
Actualizado
09 - 05 - 2023, 13:05
Fuente
Licitaciones publicadas en la Plataforma mediante mecanismos de agregación, excluyendo los contratos menores.
Tipo de Contrato
Servicios
Órgano de Contratación
Ajuntament de Lleida
Enlace
Enlace
Área geográfica
Código CPV