L’objecte d’aquest contracte és el subministrament, mitjançant compra, de 6 vehicles patrulla amb kit de detinguts, 2 vehicles elèctrics per…

Identificador

14849442

Objeto del concurso

L’objecte d’aquest contracte és el subministrament, mitjançant compra, de 6 vehicles patrulla amb kit de detinguts, 2 vehicles elèctrics per al departament de mobilitat i circulació i un vehicle per al departament d’emergències i protecció civil. Els vehicles han de ser de nova matriculació i no s’admetran vehicles Km 0 o similar. Les característiques del subministrament, estan definides al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.

Fecha límite
01 - 07 - 2024
Importe
334.085,12 €
ID concurso
14849442
Expediente
CONSUB-0127/2024
Actualizado
28 - 05 - 2024, 15:00
Fuente
Licitaciones publicadas en la Plataforma mediante mecanismos de agregación, excluyendo los contratos menores.
Tipo de Contrato
Suministros
Órgano de Contratación
Ajuntament de Reus
Enlace
Enlace
Área geográfica
Código CPV