L’objecte d’aquest contracte és el subministrament i instal·lació de mesures per a millorar l’eficiència energètica i el grau de compliment…

Identificador

12714267

Objeto del concurso

L’objecte d’aquest contracte és el subministrament i instal·lació de mesures per a millorar l’eficiència energètica i el grau de compliment de normativa de l’enllumenat públic municipal del Bruc, en concret del carrer del Bruc del Mig i del Bruc de Baix. Les mesures a aplicar, segons inventaris, amidaments i previsions establerts en el plec, consisteixen bàsicament en la substitució de lluminàries existent tipus VSAP per noves lluminàries de tecnologia LED, color ambre, i en la realització de treballs complementaris per a la correcta instal·lació de les lluminàries.

Fecha límite
07 - 06 - 2023
Importe
177.441,60 €
ID concurso
12714267
Expediente
01 04 008 005 2023
Actualizado
10 - 05 - 2023, 18:00
Fuente
Licitaciones publicadas en la Plataforma mediante mecanismos de agregación, excluyendo los contratos menores.
Tipo de Contrato
Suministros
Órgano de Contratación
Ajuntament del Bruc
Enlace
Enlace
Área geográfica
Código CPV