L’objecte d’aquest contracte és el servei de manteniment normatiu, preventiu, conductiu i correctiu de les instal·lacions de l’edifici de la…

Identificador

12349828

Objeto del concurso

L’objecte d’aquest contracte és el servei de manteniment normatiu, preventiu, conductiu i correctiu de les instal·lacions de l’edifici de la Fundació Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (d’ara endavant, IPHES). Aquest manteniment fa referència a: – elements estructurals de l’edifici – instal·lacions de climatització, d’acord a les exigències del Reglamento Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) – instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons l’establert al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT) – instal·lacions de protecció contra incendis – fontaneria i sanejament per la prevenció de la legionel·losi i control de l’aigua calenta i freda sanitària (ACFS)

Fecha límite
31 - 03 - 2023
Importe
10.750,02 €
ID concurso
12349828
Expediente
IPHES-2023-01
Actualizado
14 - 03 - 2023, 16:01
Fuente
Licitaciones publicadas en la Plataforma mediante mecanismos de agregación, excluyendo los contratos menores.
Tipo de Contrato
Servicios
Órgano de Contratación
Fundació Privada Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES)
Enlace
Enlace
Área geográfica
Código CPV