L’actual fase d’explotació del D. C. del Mas de Barberans esgotarà la seva vida útil durant el transcurs de 2024….

Identificador

14584009

Objeto del concurso

L’actual fase d’explotació del D. C. del Mas de Barberans esgotarà la seva vida útil durant el transcurs de 2024. Per tant, caldrà comptar amb una instal·lació alternativa per al correcte tractament de la resta. Actualment s’està tramitant el Pla Especial Urbanístic Autònom o PEUA de la nova fase IV d’explotació del D.C del Mas de Barberans, així com també del projecte bàsic del nou Centre de Tractament de Residus de les Terres de l’Ebre per a la fracció resta i FORM, el qual ha de permetre l’adequació urbanística a llarg termini de totes les instal·lacions existents, així com de les futures. De manera que, un cop estigui aquest tràmit finalitzat (amb les dades que es disposa aprovació definitiva a tardor de 2024), caldrà la licitació de les obres de la nova fase IV per a la deposició controlada de residus. La finalització de la fase III, prevista durant el 2024, no coincidirà amb la posada en funcionament de la següent fase, ja que, no es preveu l’inici de la propera fase IV fins al segon semestre del 2025 / primer semestre de 2026, amb el que durant aquest període d’entre mitjans 2024 i finals 2025/mitjans 2026, cal preveure una solució temporal i el més adequada possible per al tractament de la fracció resta, abans no estigui en marxa la nova fase d’explotació, el que significa que, partint d’aquest escenari crític, cal derivar una part de la producció dels residus de les dues comarques a planta externa autoritzada, de forma immediata i urgent. L’externalització del 100% de resta i altres residus d’entrada a les instal·lacions del Mas de Barberans no es pot improvisar i es necessari habilitar un període previ necessari de temps per testejar els mitjans de transferència actuals i la logística de transport, a l’entorn de la data prevista d’exhauriment a l’agost de 2024.

Fecha límite
19 - 04 - 2024
Importe
2.844.660,00 €
ID concurso
14584009
Expediente
369/2023
Actualizado
20 - 03 - 2024, 15:02
Fuente
Licitaciones publicadas en la Plataforma mediante mecanismos de agregación, excluyendo los contratos menores.
Tipo de Contrato
Servicios
Órgano de Contratación
Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre (COPATE)
Enlace
Enlace
Área geográfica
Código CPV