La Brigada de Manteniment té una doble vessant. Per una banda, contribuir a la millora de l’ocupabilitat de la població…

Identificador

13739815

Objeto del concurso

La Brigada de Manteniment té una doble vessant. Per una banda, contribuir a la millora de l’ocupabilitat de la població del barri de La Mina, a través de la capacitació professional de peons de manteniment de l’espai públic, generant oportunitats d’inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat i amb dificultats d’accés al mercat de treball. I d’altra banda, incidir en la millora de l’entorn urbà desenvolupant intervencions de conservació i manteniment de l’espai públic i del parc d’habitatge de protecció oficial adjudicat i locals, titularitat del Consorci. El projecte te la finalitat primordial de la integració sociolaboral de persones en situació o greu risc d’exclusió social, col·lectius més vulnerables com son les persones aturades de llarga durada, persones amb baixa qualificació professional o sense experiència laboral, dones en risc d’exclusió social, o persones amb discapacitat; proporcionant una experiència laboral de treball remunerat, formació en el lloc de treball i un itinerari personalitzat d’inserció, que permeti una posterior incorporació al mercat de treball ordinari.

Fecha límite
07 - 12 - 2023
Importe
107.345,48 €
ID concurso
13739815
Expediente
SS-002/24
Actualizado
22 - 11 - 2023, 15:00
Fuente
Licitaciones publicadas en la Plataforma mediante mecanismos de agregación, excluyendo los contratos menores.
Tipo de Contrato
Servicios
Órgano de Contratación
Consorci del Barri de la Mina
Enlace
Enlace
Área geográfica
Código CPV