| | | |

Explotació de la concessió del servei de bar-cafeteria, restaurant, servei vending i servei de càtering de la Facultat de Dret,…

Identificador

13190498

Objeto del concurso

Explotació de la concessió del servei de bar-cafeteria, restaurant, servei vending i servei de càtering de la Facultat de Dret, les facultats de Física i de Química i del Campus Mundet. L’objecte del contracte inclou: – Servei de restaurant, bar, cafeteria i càtering: Com a servei que cobreix les necessitats de nutrició dels membres de la comunitat universitària del centre que serveix per complementar l’activitat de la docència, la recerca, la transferència del coneixement i la gestió administrativa de suport, oferint diverses opcions entre menús i petits refrigeris. Les empreses concessionàries també podran rebre encàrrecs de càtering per part de les diferents unitats de la UB per cobrir actes i altres esdeveniments que gestioni la Universitat, sense que signifiqui una exclusivitat per aquest servei. – Servei de màquines en règim d’autoservei (vending): Com a servei que permet el consum de determinats productes (begudes fredes i/o calentes i productes sòlids) en qualsevol franja horària tots els dies de l’any. El contingut, les característiques i l’abast de l’objecte contractual es defineixen en el plec de prescripcions tècniques per cada lot.

Fecha límite
27 - 09 - 2023
Importe
0,00 €
ID concurso
13190498
Expediente
2023/83
Actualizado
12 - 09 - 2023, 14:01
Fuente
Licitaciones publicadas en la Plataforma mediante mecanismos de agregación, excluyendo los contratos menores.
Tipo de Contrato
22
Órgano de Contratación
Universitat de Barcelona
Enlace
Enlace
Área geográfica
Código CPV