És objecte del present contracte la prestació del servei de formació consistent en un programa de postgrau de transició energètica…

Identificador

14584013

Objeto del concurso

És objecte del present contracte la prestació del servei de formació consistent en un programa de postgrau de transició energètica i gestió de comunitats energètiques renovables, en modalitat semipresencial, de la Fundació Municipalista d’Impuls Territorial (en endavant FMIT), amb estricta subjecció al present Plec de condicions i els seus annexos, els quals tenen naturalesa contractual, així com a la normativa aplicable en matèria de contractació.

Fecha límite
25 - 04 - 2024
Importe
100.000,00 €
ID concurso
14584013
Expediente
01/2024
Actualizado
20 - 03 - 2024, 15:02
Fuente
Licitaciones publicadas en la Plataforma mediante mecanismos de agregación, excluyendo los contratos menores.
Tipo de Contrato
Servicios
Órgano de Contratación
FUNDACIÓ MUNICIPALISTA D'IMPULS TERRITORIAL
Enlace
Enlace
Área geográfica
Código CPV