|

És objecte d’aquest contracte la prestació del servei del transport escolar obligatori i no obligatori de la comarca de les…

Identificador

14994014

Objeto del concurso

És objecte d’aquest contracte la prestació del servei del transport escolar obligatori i no obligatori de la comarca de les Garrigues, gestionat pel Consell Comarcal de les Garrigues (d’ara en endavant Consell Comarcal), en virtut de l’acceptació de competències de l’ACORD GOV/80/2023, de 4 d’abril, de delegació de competències en els consells comarcals i en l’Àrea Metropolitana de Barcelona en matèria d’educació. També és objecte del contracte el servei complementari d’acompanyament

Fecha límite
21 - 06 - 2024
Importe
3.672.806,64 €
ID concurso
14994014
Expediente
596/2024
Actualizado
27 - 05 - 2024, 16:00
Fuente
Licitaciones publicadas en la Plataforma mediante mecanismos de agregación, excluyendo los contratos menores.
Tipo de Contrato
Servicios
Órgano de Contratación
Consell Comarcal de les Garrigues
Enlace
Enlace
Área geográfica
Código CPV