Es l’execució de la 1a fase de les obres del «Projecte d’intervenció al conjunt de la Torre de la Panadella….

Identificador

13344034

Objeto del concurso

Es l’execució de la 1a fase de les obres del «Projecte d’intervenció al conjunt de la Torre de la Panadella. Montmaneu», redactat per l’arquitecte Ileana Manea de la Secció Tècnica de Projectes del servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. L’àmbit d’actuació és el conjunt de la Torre de La Panadella que està format per les restes d’una torre circular de 7,5 m de diàmetre que es conserva fins a una alçària de 5 m, que s’aixeca sobre un basament envoltat a ponent i tramuntana per un fossar d’uns 5m d’amplària, que s’albira entre la vegetació. El conjunt ocupa uns 55 m2. L’edifici està declarat com a Bé Cultural d’Interès Nacional, amb els números de registre 1087-MH (R-I-51-5552), per disposició del Decret de 22 d’abril de 1949 sobres protecció de castells (BOE 05-05-1949). Actualment la torre es troba en un estat ruïnós i ha perdut la cobeta i el forjat intermedi i la part superior de l’alçat corresponent a la barana espitllerada de la terrassa. El coronament, en un estat precari, amenaça amb el possible despreniment de pedres. Una clivella practicada a la planta baixa, sota la porta original, debilita la geometria de la planta de l’edifici i facilita la seva degradació que es palesa per la presència d’esquerdes al seu entorn. Per tot això, és interès de l’Ajuntaent de MOntmaneu consolidar les restes de la torre de la Panadella i dels vestigis associats, per valoritzar-los i evitar la seva progressiva degradació. Les obres que es descriuen en el projecte es duran a terme en l’àmbit que s’indica al següent plànol, amb una superfície de 722,80 m2 que inclou la pròpia torre i l’espai adjacent coresponent al fossat defensiu i a l’àmbit d’accés al conjunt.

Fecha límite
02 - 10 - 2023
Importe
204.043,04 €
ID concurso
13344034
Expediente
EXP:2023_71
Actualizado
11 - 09 - 2023, 23:00
Fuente
Licitaciones publicadas en la Plataforma mediante mecanismos de agregación, excluyendo los contratos menores.
Tipo de Contrato
Obras
Órgano de Contratación
Ajuntament de Montmaneu
Enlace
Enlace
Área geográfica
Código CPV