Els treballs a realitzar per part de l’equip de direcció d’obra consisteixen en tots aquells que permetin desenvolupar, de manera…

Identificador

15035134

Objeto del concurso

Els treballs a realitzar per part de l’equip de direcció d’obra consisteixen en tots aquells que permetin desenvolupar, de manera òptima, la direcció de les obres definides en el projecte vigent en tots els aspectes generals que s’estipulen a la normativa vigent, al seu reglament d’aplicació, així com els específics que estipuli l’ACA

Fecha límite
25 - 06 - 2024
Importe
57.576,38 €
ID concurso
15035134
Expediente
CTN2400251
Actualizado
31 - 05 - 2024, 16:00
Fuente
Licitaciones publicadas en la Plataforma mediante mecanismos de agregación, excluyendo los contratos menores.
Tipo de Contrato
Servicios
Órgano de Contratación
Agència Catalana de l'Aigua (ACA)
Enlace
Enlace
Área geográfica
Código CPV