Els treballs a realitzar pel Consultor consisteixen en aquells que permetin desenvolupar de manera òptima la coordinació en matèria de…

Identificador

15035132

Objeto del concurso

Els treballs a realitzar pel Consultor consisteixen en aquells que permetin desenvolupar de manera òptima la coordinació en matèria de seguretat i salut de les obres en tots els aspectes generals que s’estipulen a la normativa vigent, al seu reglament d’aplicació, així com els específics que estipuli l’ACA

Fecha límite
25 - 06 - 2024
Importe
15.155,56 €
ID concurso
15035132
Expediente
CTN2400250
Actualizado
31 - 05 - 2024, 16:00
Fuente
Licitaciones publicadas en la Plataforma mediante mecanismos de agregación, excluyendo los contratos menores.
Tipo de Contrato
Servicios
Órgano de Contratación
Agència Catalana de l'Aigua (ACA)
Enlace
Enlace
Área geográfica
Código CPV