El present Sistema Dinàmic d’Adquisició (SDA) permetrà facilitar a les entitats participants el subministrament d’equips informàtics amb sistema operatiu Mac…

Identificador

13104524

Objeto del concurso

El present Sistema Dinàmic d’Adquisició (SDA) permetrà facilitar a les entitats participants el subministrament d’equips informàtics amb sistema operatiu Mac OS i iOS, equips portàtils, convertibles, tauletes, telèfons intel·ligents (smartphones), equips d’altes prestacions gràfiques, Mini PC, All in One, servidors NAS de sobretaula i, per a tots ells, accessoris addicionals, atribuint la licitació al CSUC. Les entitats inicialment adherides a la present contractació són les referenciades a l’apartat A.1 del Quadre de característiques del PCAP. L’objecte del contracte es fracciona en set categories: Categoria 1: Equipament informàtic amb sistemes operatius macOS, iOS i accessoris. Categoria 2: Equipament informàtic portàtil o convertible i accessoris. Categoria 3: Equipament informàtic tauletes o smartphones i accessoris. Categoria 4:. Equipament informàtic d’altes prestacions gràfiques i accessoris. Categoria 5: Equipament informàtic mini PC i accessoris. Categoria 6: Equipament informàtic All in One i accessoris. Categoria 7: Equipament informàtic servidors NAS de sobretaula i accessoris.

Fecha límite
12 - 09 - 2026
Importe
38.700.000,00 €
ID concurso
13104524
Expediente
E2301
Actualizado
12 - 09 - 2023, 22:00
Fuente
Licitaciones publicadas en la Plataforma mediante mecanismos de agregación, excluyendo los contratos menores.
Tipo de Contrato
Suministros
Órgano de Contratación
Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)
Enlace
Enlace
Área geográfica
Código CPV