El present contracte té com a objecte la gestió les diferents fraccions de residus, fusta (palets i palots), paper-cartró i…

Identificador

13739762

Objeto del concurso

El present contracte té com a objecte la gestió les diferents fraccions de residus, fusta (palets i palots), paper-cartró i plàstic que es generen en el mercat de majoristes de fruita i verdura de Lleida. L’empresa adjudicatària ha de disposar del personal i dels mitjans adequats per a prestació del servei. El servei compren el dipòsit i canvi de les caixes, el transport i la gestió del residu. L’empresa o empreses licitadores hauran d’acreditar que estan donades d’alta en el sistema documental de residus, per cada fracció de residu que correspongui com a gestor, en cas de no acreditar-ho serà motiu d’exclusió. L’empresa licitadora pot optar a la totalitat de la gestió dels residus que es generen o per cadascuna de les diferents fraccions. Per aquest motiu es fa la divisió en lots atenent a les diferents fraccions de residus. LOT 1- FUSTA Gestió de la fusta (palets i palots) • Habilitació d’una caixa d’una capacitat com a mínim de 36m³, on es dipositen els residus de fusta. • Canvi de les caixes plenes per unes de buides. • Retirada, transport de les caixes plenes i gestió de la fusta dipositada a través d’un gestor autoritzat. LOT 2- PAPER I CARTRÓ Gestió del paper i del cartró • Habilitació d’una caixa d’una capacitat com a mínim de 30m³, on es dipositen els envasos de paper i cartró. • Canvi de les caixes plenes per unes de buides. • Retirada, transport de les caixes plenes i gestió del paper i cartró a través d’un gestor autoritzat. LOT 3- PLÀSTIC: Gestió dels plàstics • Habilitació d’una caixa d’una capacitat com a mínim de 30m³, on es dipositen els plàstics. • Canvi de les caixes plenes per unes de buides. • Retirada, transport de les caixes plenes i gestió del plàstic a través d’un gestor autoritzat. L’execució dels treballs haurà d’adequar-se a les necessitats del servei, que oscil·la en funció del dia i de l’època de l’any.

Fecha límite
04 - 12 - 2023
Importe
28.032,00 €
ID concurso
13739762
Expediente
SER_OBEA_2023_0010
Actualizado
17 - 11 - 2023, 14:01
Fuente
Licitaciones publicadas en la Plataforma mediante mecanismos de agregación, excluyendo los contratos menores.
Tipo de Contrato
Servicios
Órgano de Contratación
Ajuntament de Lleida
Enlace
Enlace
Área geográfica
Código CPV