El contracte té per objecte la prestació dels serveis d’atenció i informació històrica, cultural i turística al visitant, i d’elaboració,…

Identificador

13354760

Objeto del concurso

El contracte té per objecte la prestació dels serveis d’atenció i informació històrica, cultural i turística al visitant, i d’elaboració, i execució del servei educatiu del Museu d’Història de Girona i del servei d’atenció i informació cultural al visitant dels espais expositius del Bòlit, Centre d’Art Contemporani. Girona. Els treballs a desenvolupar principalment són els d’atenció i informació cultural al visitant i d’execució del projecte executiu del museu, amb elaboració del material didàctic pertinent, si s’escau, el disseny de les propostes didàctiques i l’aplicació de les mateixes en el cas del Museu d’Història de Girona, i del servei d’atenció i informació cultural al visitant dels espais expositius del Bòlit, Centre d’Art Contemporani. Girona. El detall de les prestacions es troba especificat al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP).

Fecha límite
29 - 09 - 2023
Importe
222.063,67 €
ID concurso
13354760
Expediente
2023032411
Actualizado
13 - 09 - 2023, 13:01
Fuente
Licitaciones publicadas en la Plataforma mediante mecanismos de agregación, excluyendo los contratos menores.
Tipo de Contrato
Otros
Órgano de Contratación
Ajuntament de Girona
Enlace
Enlace
Área geográfica
Código CPV