Contractació conjunta dels serveis d’assistència tècnica per a la redacció del projecte i direcció d’obres del projecte executiu de rehabilitació…

Identificador

13676757

Objeto del concurso

Contractació conjunta dels serveis d’assistència tècnica per a la redacció del projecte i direcció d’obres del projecte executiu de rehabilitació del Pavelló Esportiu Municipal del Raval, de conformitat amb el PPT. L’objecte de la prestació complerta comprén l’execució de dues prestacions, les quals estan intrínsecament relacionades i tenen caràcter consecutiu entre elles: Fase 1, Redacció del projecte executiu Fase 2, Direcció facultativa d’obres, composada com a mínim per dues figures, el director/a d’obres que es desenvoluparà pel mateix tècnic que redacti el projecte i el director/a d’execució d’obres, que haurà de ser objecte d’un contracte diferent

Fecha límite
11 - 12 - 2023
Importe
249.875,03 €
ID concurso
13676757
Expediente
2023-SE-OH-22
Actualizado
08 - 11 - 2023, 13:03
Fuente
Licitaciones publicadas en la Plataforma mediante mecanismos de agregación, excluyendo los contratos menores.
Tipo de Contrato
Servicios
Órgano de Contratación
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Enlace
Enlace
Área geográfica
Código CPV