|

Consisteix en l’adquisició, instal·lació, configuració i posada en funcionament de l´aplicació informàtica EDITRAN i en la posterior prestació dels serveis…

Identificador

15039826

Objeto del concurso

Consisteix en l’adquisició, instal·lació, configuració i posada en funcionament de l´aplicació informàtica EDITRAN i en la posterior prestació dels serveis de formació bàsica als operadors i de suport i manteniment preventiu, correctiu i evolutiu de l’aplicatiu durant la vida del contracte, d’acord amb les condicions, requeriments i amb l’abast previstos en el plec de prescripcions tècniques.

Fecha límite
18 - 06 - 2024
Importe
42.000,00 €
ID concurso
15039826
Expediente
12799/2023
Actualizado
02 - 06 - 2024, 23:00
Fuente
Licitaciones publicadas en la Plataforma mediante mecanismos de agregación, excluyendo los contratos menores.
Tipo de Contrato
Suministros
Órgano de Contratación
Ajuntament de Salou
Enlace
Enlace
Área geográfica
Código CPV