Concessió del servei d’ajuda a domicili (en endavant SAD) a diferents municipis de la comarca del Vallès Occidental, segons municipis…

Identificador

13216654

Objeto del concurso

Concessió del servei d’ajuda a domicili (en endavant SAD) a diferents municipis de la comarca del Vallès Occidental, segons municipis que pertanyen a l’Àrea bàsica i municipis de mes de 20.000 habitants adherits al servei d’ajuda a domicili comarcal, amb la finalitat social de fomentar la millora de la qualitat de l’ocupació del personal adscrit a l’execució del contracte. El Servei d’Ajuda a Domicili és el conjunt organitzat i coordinat d’accions que es realitzen bàsicament a la llar de la persona i/o família, dirigides a proporcionar atencions personals, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones i/o famílies amb dificultats de desenvolupament o d’integració social o manca d’autonomia personal.

Fecha límite
10 - 10 - 2023
Importe
10.384.884,40 €
ID concurso
13216654
Expediente
817/2023
Actualizado
15 - 09 - 2023, 14:00
Fuente
Licitaciones publicadas en la Plataforma mediante mecanismos de agregación, excluyendo los contratos menores.
Tipo de Contrato
22
Órgano de Contratación
Consell Comarcal del Vallès Occidental
Enlace
Enlace
Área geográfica
Código CPV