Aquest projecte s’inclou dins de les actuacions del Pla d’Accessibilitat Municipal del Prat de Llobregat (fase 1) concretament al casc…

Identificador

12705929

Objeto del concurso

Aquest projecte s’inclou dins de les actuacions del Pla d’Accessibilitat Municipal del Prat de Llobregat (fase 1) concretament al casc urbà , envers la transformació de la ciutat cap a la plena accessibilitat en benefici de tothom. L’objectiu és la millora de l’accessibilitat en l’espai públic. Les actuacions consisteixen principalment en modificar vorades que impedeixen la circulació per l’espai urbanitzat i l’accés als jocs infantils, construir rampes per salvar desnivells, crear i/o millorar passos de vianants, dotar de passamans escales i rampes, millorar l’accés a les fonts de veure i dotar de reposa-braços alguns bancs. L’àmbit del projecte és discontinu i s’estén per gran part del casc urbà. S’estima una superfície total d’actuació de 2.783 m2.

Fecha límite
06 - 06 - 2023
Importe
289.255,68 €
ID concurso
12705929
Expediente
8518/2023
Actualizado
09 - 05 - 2023, 14:03
Fuente
Licitaciones publicadas en la Plataforma mediante mecanismos de agregación, excluyendo los contratos menores.
Tipo de Contrato
Obras
Órgano de Contratación
Ajuntament del Prat de Llobregat
Enlace
Enlace
Área geográfica
Código CPV