| | | | | | |

Aquest contracte té per objecte els següents serveis: el servei de neteja viària, recollida i transport de les fraccions orgànica,…

Identificador

14337966

Objeto del concurso

Aquest contracte té per objecte els següents serveis: el servei de neteja viària, recollida i transport de les fraccions orgànica, paper, vidre, envasos i resta, el servei de neteja exterior i manteniment de contenidors laterals, servei de neteja de pintades, taques de pintura i altres elements similar a la via pública, i el servei de recollida, neteja, transport i gestió de la fracció de residus i/o objectes que contenen amiant abocats a la via pública i altres espais del terme municipal de Sant Cugat del Vallès.

Fecha límite
13 - 05 - 2024
Importe
118.814.655,81 €
ID concurso
14337966
Expediente
30/2023-55849/2022
Actualizado
26 - 02 - 2024, 18:00
Fuente
Licitaciones publicadas en la Plataforma mediante mecanismos de agregación, excluyendo los contratos menores.
Tipo de Contrato
Servicios
Órgano de Contratación
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Enlace
Enlace
Área geográfica
Código CPV