Aquest contracte consisteix en la contractació dels serveis de gestió, producció, coordinació, execució i regidoria d’un conjunt de 10 activitats…

Identificador

13354746

Objeto del concurso

Aquest contracte consisteix en la contractació dels serveis de gestió, producció, coordinació, execució i regidoria d’un conjunt de 10 activitats culturals literàries per a famílies i tots els públics durant l’any 2023 a diferents localitzacions del Districte: Cicle TRACES literàries del Districte de Sarrià – Sant Gervasi. Les 10 activitats es complementaran amb altres activitats literàries organitzades per equipaments i actors del Districte, que el seu conjunt donarà lloc a la programació del Cicle TRACES literàries del Districte de Sarrià – Sant Gervasi. L’adjudicatari tindrà l’encàrrec també d’integrar i calendaritzar el conjunt d’activitats del programa, fent el disseny i difusió online del conjunt de la programació del Cicle TRACES literàries del Districte.

Fecha límite
28 - 09 - 2023
Importe
17.400,01 €
ID concurso
13354746
Expediente
001_23001635
Actualizado
13 - 09 - 2023, 14:00
Fuente
Licitaciones publicadas en la Plataforma mediante mecanismos de agregación, excluyendo los contratos menores.
Tipo de Contrato
Servicios
Órgano de Contratación
Ajuntament de Barcelona
Enlace
Enlace
Área geográfica
Código CPV