1. Manteniment preventiu: totes aquelles operacions planificades de revisió, ajust, neteja, etc., que siguin necessàries i/o convenients per aconseguir un…

Identificador

13739714

Objeto del concurso

1. Manteniment preventiu: totes aquelles operacions planificades de revisió, ajust, neteja, etc., que siguin necessàries i/o convenients per aconseguir un òptim rendiment, eficàcia i seguretat dels equips i elements que formen part de les instal·lacions esmentades. Inclou doncs, qualsevol actuació preceptiva o recomanada per la normativa vigent aplicable, incloent les inspeccions tècniques periòdiques. 2. Manteniment correctiu: que comporta la solució i reparació de les avaries i disfuncions que sorgeixen en les esmentades instal·lacions, reparació de les avaries no urgents, que seran planificades i analitzades pel Responsable Tècnic de manteniment de VIMED juntament amb el Responsable Tècnic de l’empresa adjudicatària.

Fecha límite
02 - 12 - 2023
Importe
12.800,00 €
ID concurso
13739714
Expediente
1002.02.FP14.010
Actualizado
17 - 11 - 2023, 16:00
Fuente
Licitaciones publicadas en la Plataforma mediante mecanismos de agregación, excluyendo los contratos menores.
Tipo de Contrato
Servicios
Órgano de Contratación
Viladecans Mediterrània, SL
Enlace
Enlace
Área geográfica
Código CPV